About us

Barett Smart Factory

Employment Information

Trưởng Phòng Kho Vận

Job level Manager
Salary $ 18,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 26/01/2021
Industry Freight / Logistics / Warehouse , Accounting / Auditing / Tax , Statistics
Experience 3 Years

Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông

$ Competitive

  • Hung Yen

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMEDTECH VIỆT NAM

$ 25 Tr - 30 Tr VND

  • Hung Yen

Công ty TNHH Minh Long

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Hung Yen

Công ty cổ phần Technokom

$ Competitive

  • Hung Yen

CÔNG TY TNHH A.E

$ Competitive

  • Hung Yen | Ha Noi

Công Ty TNHH Sunjin Vina - CN Hà Nam

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Nam | Hung Yen

CÔNG TY TNHH CAO SU GIẢI PHÓNG

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Hung Yen

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 23 Tr - 27 Tr VND

  • Hung Yen

Barett Smart Factory

$ 18 Tr - 25 Tr VND

  • Hung Yen

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Hung Yen | Ha Noi