About us

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VCN

Employment Information

Trưởng Phòng Kiểm Soát Kết Cấu - Nha Trang

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 20,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 14/11/2020
Industry Architect , Civil / Construction , Real Estate
Experience 3 Years

Công ty Cổ phần NDMREAL

$ Competitive

 • Khanh Hoa | Phu Yen

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VCN

$ Over 13 Tr VND

 • Khanh Hoa

Lookkool by Central Retail in Vietnam

$ 6 Tr - 7 Tr VND

 • Khanh Hoa

Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình

$ 20 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Khanh Hoa | Ha Noi

Công Ty TNHH BĐS Central Capital

$ Competitive

 • Khanh Hoa

Công Ty TNHH BĐS Central Capital

$ Competitive

 • Khanh Hoa

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

$ Competitive

 • Khanh Hoa

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VCN

$ 12 Tr - 16 Tr VND

 • Khanh Hoa

SolarBK

$ Competitive

 • Khanh Hoa

Công ty TNHH Emperor Cruises

$ Competitive

 • Khanh Hoa

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VCN

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Khanh Hoa