language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương Lai

Trưởng Phòng Kiểm Soát Nội Bộ

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương Lai
Updated: 13/08/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Tổ chức triển khai việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát theo quy định bao gồm: Lập kế hoạch kiểm toán đầu năm cho các công ty gửi Giám đốc tài chính phê duyệt; Tổ chức kiểm toán định kỳ hàng năm theo kế hoạch hoặc kiểm toán bất thường khi có yêu cầu; Giám sát việc tuân thủ các quy định nội bộ của công ty về tài chính và kế toán; Lập các báo cáo và thư quản lý sau kiểm toán ; Ban hành các mẫu biểu báo cáo, mẫu thư quản lý sau kiểm toán;
 • Giám sát các công ty thực hiện các vấn đề mà ban kiểm soát đã đưa ra sau mỗi cuộc kiểm toán.
 • Chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến bộ phận kiểm soát nội bộ; chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành bộ phận kiểm soát nội bộ; thực hiện kiểm tra, rà soát đánh giá một cách độc lập, khách quan với các kết luận kiểm toán của công ty kiểm toán độc lập.
 • Chịu trách nhiệm các kết quả kiểm toán do team kiểm toán thực hiện trước Ban Giám đốc
 • Thay mặt Ban kiểm soát ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát, ký các báo cáo kiểm toán và thư quản lý.
 • Đảm bảo các thành viên Ban kiểm soát nhận được thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác và đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà Ban kiểm soát phải xem xét.
 • Giám sát, chỉ đạo các thành viên Ban kiểm soát trong việc thực hiện các công việc được phân công và nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát.

Job Requirement

 • Tuổi từ 28 đến 40
 • Có một năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trưởng nhóm/trưởng phòng Kiểm soát/Kiểm toán.
 • Thành thạo tiếng Anh giao tiếp. Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm việc ở những tập đoàn đa quốc gia/công ty kiểm toán nước ngoài

More Information

 • Degree: College
 • Age: 28 - 40
 • Gender: Female
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương Lai

http://nexttech.asia/Company size: 500 - 600
Chào mừng bạn đến với NEXTTECH GROUP, NextTech (www.nexttech.asia) là một tập hợp hơn 20 công ty công nghệ khởi nghiệp tại Việt Nam từ năm 2001 với tiền...Detail

People who applied to this job also applied to:

Trưởng Phòng Kiểm Soát Nội Bộ

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương Lai

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts