language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng phòng Kiểm soát Nội bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT
Updated: 01/04/2020

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Điều hành và quản lý trực tiếp toàn bộ hoạt động của Phòng KSNB và chịu trách nhiệm trước TGĐ về các hoạt động kiểm tra nội bộ, giám sát tuân thủ tại công ty.

2. Tham mưu giúp TGĐ chỉ đạo, điều hành các hoạt động liên quan đến KSNB trong công ty. Là đầu mối thực hiện xây dựng và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế quy định tổ chức hoạt động KSNB, các quy trình nghiệp vụ KSNB...

3. Xây dựng kế hoạch hoạt động, chương trình và nội dung công tác chi tiết của Phòng KSNB trên cơ sở kế hoạch năm và phương hướng chỉ đạo của TGĐ.

4. Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát tuân thủ việc thực hiện các quy định của pháp luật, UBCKNN và các quy trình nghiệp vụ, quy chế nội bộ của các bộ phận nghiệp vụ theo kế hoạch; Thảo luận, thống nhất các phát hiện và giải pháp khắc phục với các phụ trách bộ phận liên quan và lập báo cáo kết quả kiểm tra trình TGĐ.

5. Tổ chức theo dõi, giám sát việc khắc phục các vấn đề đã phát hiện theo báo cáo của KSNB và theo đề xuất đã được duyệt.

6. Sắp xếp, phân công nhiệm vụ, đào tạo hướng dẫn và kiểm soát công việc của các cán bộ, nhân viên trong Phòng đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và đạt hiệu quả công việc cao.

7. Giám sát việc chấp hành các tỷ lệ vốn khả dụng và an toàn tài chính theo quy định của pháp luật.

8. Các công việc khác theo sự chỉ đạo của TGĐ

Job Requirement

1. Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính ngân hàng.

2. Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng/ Phó phòng Kiểm soát nội bộ hoặc Trưởng/ Phó phòng Kế toán các công ty chứng khoán.

3. Kỹ năng & Kiến thức chuyên môn:

a) Kỹ năng

- Kỹ năng văn phòng: thành thạo phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point…)

- Kỹ năng quản lý và sắp xếp phân công công việc.

- Kỹ năng phán đoán, phân tích, xử lý vấn đề.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

b) Kiến thức chuyên môn

- Có kiến thức tổng quát về kế toán, tài chính, chứng khoán và kiến thức pháp lý liên quan.

- Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kiểm toán, kiểm soát nội bộ.

4. Phẩm chất:

- Trung thực, có đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm.

- Có mong muốn gắn bó lâu dài cùng sự phát triển của Tập đoàn.

5. Yêu cầu khác:

- Có chứng chỉ cơ bản về chứng khoán và chứng chỉ luật chứng khoán hoặc có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

- Chịu được áp lực công việc và nhạy bén trong giải quyết tình huống.

- Bảo mật thông tin.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 30 - 40
 • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT

tcorp.vnCompany size: 100-200
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) liên tục gặt hái được kết quả kinh doanh thành công trong những năm gần đây và đang mở rộng mạnh mẽ...Detail

People who applied to this job also applied to:

Trưởng phòng Kiểm soát Nội bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT

Employment Information

Trưởng phòng Kiểm soát Nội bộ

Location