About us

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

Employment Information

Trưởng Phòng Kiểm Soát Nội Bộ

Job level Manager
Salary $ 15,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 11/02/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax , Securities , Finance / Investment
Experience 2 Years

Bảo Sơn Corp

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty CP IIG Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Tùng Lâm

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

$ Competitive

  • Ha Noi

VCBS - Chung khoan VCB

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU

$ 12 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIOVANNI VIỆT NAM

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi