About us

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Employment Information

TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Job level Manager
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/07/2020
Industry Accounting / Auditing / Tax , Banking , Finance / Investment
Experience 3 - 5 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng Xây Dựng

$ Competitive

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 8,4 Tr - 11 Tr VND

 • Ha Noi

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ 30 Tr - 40 Tr VND

 • Ha Noi

GP Bank - Ngân hàng Thương mại TNHH Một Thành Viên Dầu Khí Toàn Cầu

$ Competitive

 • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TLG VIỆT NAM

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

$ Competitive

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

GP Bank - Ngân hàng Thương mại TNHH Một Thành Viên Dầu Khí Toàn Cầu

$ Competitive

 • Ha Noi

GP Bank - Ngân hàng Thương mại TNHH Một Thành Viên Dầu Khí Toàn Cầu

$ Competitive

 • Ha Noi