language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

triducfood.com.vn

Được thành lập từ năm 2000, Trí Đức Food - công ty thực phẩm tự nhiên phát triển nhanh chuyên sản xuất các sản phẩm rau quả và trái cây được trồng từ các... Detail

Trưởng Phòng Kiểm Tra Chất Lượng (QA)

Employment Information

Job Description

- Triển khai kế hoạch “cải tiến quy trình sản xuất” theo yêu cầu của khách hàng hoặc theo yêu cầu của Giám Đốc.
- Quản lý, điều hành công việc, chịu trách nhiệm tất cả các hoạt động kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm và hệ thống ISO.
- Xây dựng mục tiêu chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm cho bộ phận QA.
- Triển khai và đôn đốc nhân viên thực hiện mục tiêu của phòng QA đã đề ra.
- Xét duyệt các kết quả thí nghiệm, kế hoạch kiểm định bên ngoài.
- Kiểm tra các kết quả kiểm định bên ngoài và chỉ đạo cho nhân viên hướng xử lý.
- Xét duyệt các kết quả kiểm tra chất lượng, nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm.
- Xây dựng - duy trì - cập nhật các quy định vệ sinh thiết bị, nhà xưởng,tiêu chuẩn chất lượng nguyên vật liệu nhập, tiêu chuẩn thành phẩm, tài liệu hiệu chuẩn, tài liệu vận hành thiết bị trong phòng thí nghiệm, các tài liệu về phương pháp kiểm tra chỉ tiêu hóa lý, vi sinh trong thực phẩm.
- Kiểm tra việc kiểm soát của nhân viên trong vấn đề kiểm soát sản phẩm không phù hợp, giám sát CCP, tuân thủ các PRPs
- Kết hợp với bộ phận thu mua kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu nhập, đánh giá nhà cung ứng.
- Kết hợp với bộ phận sản xuất, kiểm soát quá trình sản xuất đảm bảo sản phẩm đầu ra đúng theo tiêu chuẩn thành phẩm của công ty đề ra theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
- Phân tích các kết quả kiểm tra vi sinh, hóa lý, cảm quan các sản phẩm có quy trình không ổn định và kết hợp với sản xuất “cải tiến quy trình sản xuất” hoặc nghiên cứu quy trình nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và bàn giao cho bộ phận sản xuất.
- Xác định các thông số kỹ thuật cần phải kiểm tra trên quy trình sản xuất và các số liệu cần thống kê tại mỗi khu vực để triển khai cho nhân viên tiến hành theo dõi.
- Kiểm soát và xét duyệt tất cả các tài liệu về chất lượng trong nội bộ và hệ thống ISO. Phổ biến và giám sát việc thực hiện kiểm soát tài liệu của nhân viên.

Job Requirement

- Làm việc tại nhà máy Củ Chi, tự túc phương tiện đi lại.

More Information

  • Probationary period: tối đa không quá 02 tháng
  • Experience: 3 Years

Trưởng Phòng Kiểm Tra Chất Lượng (QA)

Công ty TNHH thực phẩm TD

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts