About us

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

Employment Information

Trưởng phòng Kinh Doanh BĐS (Yêu cầu Có kinh nghiệm BĐS)

Job level Manager
Salary $ 30,000,000 - 300,000,000 VND
Deadline to apply 30/04/2021
Industry Marketing , Sales / Business Development , Real Estate
Experience 1 - 3 Years

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 30 Mil - 300 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 30 Mil - 300 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 30 Mil - 300 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ 3 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 20 Mil - 300 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 20 Mil - 300 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 20 Mil - 300 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ 4,6 Mil - 18,6 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ELAPHE

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi