About us

Ri Ta Võ

Employment Information

Trưởng Phòng Kinh Doanh Gạch Đại Lý (Hà Nội)

Job level Manager
Salary $ 20,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 19/08/2021
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development , Civil / Construction
Experience 3 - 10 Years

Ri Ta Võ

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Ri Ta Võ

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo Victoria

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 16 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

PERSOLKELLY Vietnam

$ 30 Mil - 35 Mil VND

  • Ha Noi

PERSOLKELLY Vietnam

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM

$ 13 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM

$ 12 Mil - 17 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BĐS TECCO

$ Over 15 Mil VND

  • Ha Noi

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 13 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi