About us

S.F. EXPRESS LTD.

Employment Information

Trưởng Phòng Kinh Doanh Khách Hàng Trọng Điểm

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 25,000,000 - 40,000,000 VND
Deadline to apply 20/08/2021
Industry Freight / Logistics / Warehouse , Executive management , Sales / Business Development
Experience 4 - 6 Years

Công ty TNHH An ninh An toàn thông tin CMC

$ 25 Mil - 35 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH An ninh An toàn thông tin CMC

$ 25 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH An ninh An toàn thông tin CMC

$ 25 Mil - 35 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH An ninh An toàn thông tin CMC

$ 25 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN LENDBIZ

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY CÔNG TRÌNH PHÚC LONG

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Vinson Group

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Tập đoàn Digital Novaon

$ 25 Mil - 50 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Goldensun Trade Jsc

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi