About us

CÔNG TY CỔ PHẦN TUẤN 123 - BẤT ĐỘNG SẢN TUẤN 123

Employment Information

Trưởng phòng Kinh doanh - Không cần kinh nghiệm

Job level Manager
Salary $ 20,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 15/04/2019
Industry Marketing , Retail / Wholesale , Sales / Business Development

ĐẠI THẾ KỶ - Việc tốt nhất

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa

$ 6,5 Mil - 7,5 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT P&A

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH T.M.G

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Trọng Tín

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ DỊCH VỤ ADORA

$ 6,5 Mil - 7,5 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH T.M.G

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Đèn Pha Lê Tiệp Khắc

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Giao Nhận TM DV Vân Long

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Galaxy

$ Competitive

  • Ho Chi Minh