About us

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Employment Information

Trưởng Phòng Kinh Doanh [ Kim Động - Hưng Yên ]

Job level Director
Salary $ 22,000,000 - 28,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development , Executive management
Experience 2 - 3 Years

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 22 Mil - 28 Mil VND

  • Hung Yen

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 22 Mil - 28 Mil VND

  • Hung Yen

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 22 Mil - 28 Mil VND

  • Hung Yen

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 22 Mil - 29 Mil VND

  • Hung Yen

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 22 Mil - 28 Mil VND

  • Hung Yen

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 22 Mil - 28 Mil VND

  • Hung Yen

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

$ 10 Mil - 30 Mil VND

  • Hai Phong | Hung Yen | Hai Duong

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN HÀ LAN

$ 8 Mil - 9 Mil VND

  • Thai Binh | Hung Yen

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

$ 10 Mil - 30 Mil VND

  • Hai Duong | Hung Yen | Lang Son

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

$ 10 Mil - 30 Mil VND

  • Lang Son | Hung Yen | Quang Tri