About us

Công Ty VMEP - SYM

Employment Information

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH (làm tại nhà máy Hà Nội))

Job level Manager
Salary $ 16,400,000 - 18,000,000 VND
Deadline to apply 10/06/2020
Industry Sales / Business Development
Experience 5 - 7 Years

JELLYFISH Education Việt Nam

$ 9 Tr - 14 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty VMEP - SYM

$ 8 Tr - 9 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty VMEP - SYM

$ 8 Tr - 9 Tr VND

  • Ha Noi

Murad Việt Nam - Công Ty TNHH Thương Mại Đông Nghi

$ 7 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

First Alliances

$ Competitive

  • Ha Noi

Cty Hữu Toàn Group

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

JELLYFISH Education Việt Nam

$ 7 Tr - 11 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Korea Rental Vina

$ 6 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ 33 Tr - 44 Tr VND

  • Ha Noi