About us

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Công nghệ Vela

Employment Information

Trưởng phòng Kinh Doanh (Lĩnh vực Thương Mại Điện Tử)

Job level Manager
Salary $ 25,000,000 - 50,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2020
Industry Marketing , Sales / Business Development , Online Marketing
Experience 3 - 5 Years

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Công nghệ Vela

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Công nghệ Vela

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại Tân Hải Minh

$ 25 Tr - 35 Tr VND

  • Ha Noi

Avina Logistics

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Two Kings Distribution

$ 7 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Đông Đô

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi