About us

CÔNG TY THỜI TRANG ADORE DRESS

Employment Information

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH ( LƯƠNG 30-50TR)

Job level Manager
Salary $ 30,000,000 - 50,000,000 VND
Deadline to apply 08/04/2023
Industry Marketing , Retail / Wholesale , Sales / Business Development
Experience 3 - 5 Years

CÔNG TY THỜI TRANG ADORE DRESS

$ 30 Mil - 50 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần Sandycook Việt Nam

$ 35 Mil - 50 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Vật tư Khoa học BIOMEDIC

$ 15 Mil - 50 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Vật tư Khoa học BIOMEDIC

$ 15 Mil - 50 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY THỜI TRANG ADORE DRESS

$ 30 Mil - 40 Mil VND

  • Ha Noi

Vinson Group

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

CÔNG TY TNHH TRỐNG ĐỒNG VIỆT NAM

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH ECOBA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH TRỐNG ĐỒNG VIỆT NAM

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Tổ Chức Đào Tạo Doanh Nhân PTI

$ 10 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh