About us

Công Ty Cổ Phần Điện Gia Lai

Employment Information

Trưởng Phòng Kinh doanh (Mảng Thiết bị & Dịch vụ ngành Năng lượng tái tạo)

Job level Director
Salary $ Competitive
Deadline to apply 15/01/2021
Industry Sales / Business Development , Executive management , Electrical / Electronics
Experience 12 Years

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương Mại Tân Nam Chinh

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Tập đoàn Digital Novaon

$ 40 Tr - 50 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Vệ sĩ SOS

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Tập đoàn Digital Novaon

$ 40 Tr - 50 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung

$ 20 Tr - 35 Tr VND

  • Ninh Thuan | Binh Thuan | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

$ 10 Tr - 50 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

$ 10 Tr - 50 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Sàn Giao Dịch Ngoại Hối FX Trading Việt Nam

$ 15 Tr - 50 Tr VND

  • Ho Chi Minh