language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Phòng Kinh Doanh Môi Giới

HSC - Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh
Updated: 22/05/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Phát triển đội Nhân viên Kinh doanh Môi giới;
 • Tư vấn đầu tư Chứng khoán;
 • Giữ vững, từng bước gia tăng thị phần và doanh thu Môi giới theo kế hoạch Giám đốc Phòng Giao Dịch đặt ra;
 • Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của Phòng;
 • Quản lý các dự án của Khối Khách hàng Cá nhân theo phân công của Phó Tổng Giám Đốc / Giám đốc vùng / Giám đốc Phòng Giao Dịch.

Job Requirement

 • Mạng lưới nhân sự chứng khoán / tư vấn khách hàng rộng;
 • Kỹ năng phát triển nhóm và tạo động lực;
 • Khả năng chịu áp lực công việc cao, học hỏi và năng động.

Học vấn

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Marketing;
 • Có Chứng chỉ hành nghề môi giới Chứng khoán.

Kinh nghiệm

 • Có kiến thức và kinh nghiệm kinh doanh và tư vấn đầu tư chứng khoán;
 • Có kinh nghiệm giao tiếp khách hàng. 

Quyền lợi

 • Mức lương cạnh tranh, môi trường làm việc tốt và các lợi ích khác.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

HSC - Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

http://www.hsc.com.vn
Ho Chi Minh City Securities Corporation is a leading and award-winning professional securities brokerage and equity firm in one of the fastest growing...Detail

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

Trưởng Phòng Kinh Doanh Môi Giới

HSC - Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts