language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Phòng Kinh Doanh MT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC THỊNH
Updated: 16/05/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Quản trị đội ngũ chào hàng:

· Huấn luyện nhân viên chào hàng, Thiết lập các tiêu chuẩn về kết quả hoạt động, Phát triển các nhân viên chào hàng, Khuyến khích các nhân viên chào hàng, đánh giá các nhân viên chào hàng.

Đảm bảo mục tiêu doanh thu:

· Thiết lập các mục tiêu kinh doanh theo yêu cầu của Giám đốc kinh doanh gồm: dự đoán và phát triển các chỉ tiêu kinh doanh hàng năm cho khu vực; lập dự án doanh số và lợi nhuận cho các sản phẩm hiện có và sản phẩm mới.

· Thực hiện các chương trình kinh doanh trong nước bằng việc phát triển các kế hoạch hành động.

· Duy trì số lượng kinh doanh, hỗn hợp các sản phẩm và giá bán nhằm giữ mức cung cầu hiện thời, thay đổi khuynh hướng, đường lối kinh doanh và đối thủ cạnh tranh. Thiêt lập và điều chỉnh giá bán bằng việc kiểm tra giá cả, sự cạnh tranh, cung cầu. Cân đối chỉ tiêu doanh thu cho từng kênh bán hàng.

· Xây dựng và quản lý hệ thống ST trong khu vực được phân công.

· Đảm bảo hệ thống ST nghiêm túc thực hiện đúng chính sách của công ty.

- Tiếp thị:

· Phát triển việc kinh doanh mới, dự báoThu nhập và đánh giá thông tin về cạnh tranh, về khách hàng và thị trường, Bán hàng bằng cách tiếp xúc trực tiếp, Tự mình bán hàng cho khách hàng, Gọi điện thoại để bán hàng cùng với cá nhân viên chào hàng.

- Tài chính:

· Lập kế hoạch dự toán ngân quỹ trình Giám đốc bán hàng xem xét. Thực hiện theo kế hoạch ngân quỹ của công ty.

Quyền Hạn

- Đề xuất các ý kiến về nghiệp vụ, tổ chức… nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

- Tuyển dụng, kỷ luật, khen thưởng, điều động nhân sự trong phòng/ ban

- Đề xuất các chiến lược kinh doanh của công ty.

- Quyết định phân chia chí tiêu doanh số bán hàng các đơn vị trực thuộc.

- Có quyền tiếp nhận và điều động nhân sự trong phạm vi bộ phận kinh doanh.

- Đề nghị công ty bảo nhiệm, miễn nhiệm cán bộ từ Trưởng nhóm trở xuống.

=> Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Marketing, QTKD, Kinh tế.

- Có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực kinh tế, Tài chính, QTKD, Marketing.

-  Có khả năng nhận định, phân tích, đánh giá thị trường.

-  Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

-   Có quá trình kinh nghiệm quản lý bộ phận kinh doanh từ 4 năm trở lên. có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trì tương đương.

More Information

 • Age: 30 - 38
 • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC THỊNH

http://www.phucthinhfood.com/Company size: 100-499
Tên công ty : Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Phúc Thịnh Địa chỉ : Số 16 Ngõ 97 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội  Lịch sử hình...Detail
Job tags / Skills: Head of sales

Trưởng Phòng Kinh Doanh MT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC THỊNH

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts