About us

FPT Telecom Đăk Lăk

Employment Information

Trưởng Phòng Kinh Doanh Tại Buôn Hồ, Đắk Lắk

Job level Manager
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 15/08/2021
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development , Online Marketing
Experience 1 - 3 Years

Chi nhánh Đăk Lăk Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • DakLak

Chi nhánh Đăk Lăk - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 6 Mil - 12 Mil VND

  • DakLak

Chi nhánh Đăk Lăk - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 6 Mil - 12 Mil VND

  • DakLak

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM NĂM MỤC TIÊU

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • DakLak

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • DakLak

NINJA VAN VIỆT NAM

$ Competitive

  • DakLak

Chi nhánh Đăk Lăk - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 6 Mil - 12 Mil VND

  • DakLak

Nhất Tín Logistics

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • DakLak

Chi nhánh Đăk Lăk - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 6 Mil - 12 Mil VND

  • DakLak