About us

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

Employment Information

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH TRÁI PHIẾU

Job level Manager
Salary $ 20,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 23/01/2021
Industry Insurance , Securities , Finance / Investment
Experience 5 - 7 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

$ Competitive

  • Ha Noi | Hai Duong

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ 7 Tr - 8 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Tài chính điện lực

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty cổ phần Tập đoàn BSG

$ 15 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Dịch Vụ Và Đầu Tư Tân Long

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH A.E

$ Competitive

  • Hung Yen | Ha Noi