language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Phòng Kinh Doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN GO FRESH VIỆT NAM
Updated: 26/03/2020

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Xây dựng phương án kinh doanh, chiến lược kinh doanh

2. Lập kế hoạch hoạt động của phòng trong từng giai đoạn cụ thể:

- Kế hoạch khai thác khách hàng, mở rộng thị trường

- Kế hoạch thực hiện các chiến lược kinh doanh

- Kế hoạch đào tạo nhân viên trong phòng

3. Tổ chức thực hiện, quản lý, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn nhân viên trong phòng thực hiện hoàn thành các kế hoạch đã xác lập

4. Đào tạo, đánh giá hiệu quả làm việc của cán bộ nhân viên trong phòng, đánh giá hiệu quả làm việc của phòng Kinh doanh.

- Tham gia công tác tuyển dụng nhân sự, đánh giá nhân sự

- Tham gia xây dựng các qui trình, qui định, tài liệu, biểu mẫu…của công ty;

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý cấp trên

Job Requirement

Yêu cầu:

 • Trình độ chuyên môn:

-Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp chính qui chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế các trường đại học

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Kĩ năng:

- Hoạch định, xác lập mục tiêu, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát và cải tiến.

- Kĩ năng đào tạo, huấn luyện nhân viên

- Kĩ năng giao tiếp, thuyết trình trong môi trường thông tin phức tạp, đa dạng có nhiều chuyên môn khác nhau

- Kĩ năng tương tác với nhân viên trong phòng, khách hàng, và phòng ban liên trong công ty.

- Kĩ năng tạo động lực, truyền cảm hứng cho nhân viên.

 • Phẩm chất, thái độ:

- Quyết đoán, dám chịu trách nhiệm,

- Trung thực, khách quan

- Nhanh nhẹn, nhậy cảm.

 • Yêu cầu khác:

- Sức khỏe: Tốt

- Hình thức: Ưa nhìn, thân thiện.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY CỔ PHẦN GO FRESH VIỆT NAM

Company size: 25-99
Go Fresh Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động tư năm 2009 với quy mô sản xuất trang trại tại Hà Nam, ngành nghề sản xuất chính là các loại thực phẩm sạch...Detail

People who applied to this job also applied to:

Trưởng Phòng Kinh Doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN GO FRESH VIỆT NAM

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

CÔNG TY CỔ PHẦN GO FRESH VIỆT NAM

Employment Information

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Location