About us

Công Ty TNHH In 3D Thành Danh

Employment Information

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Job level Manager
Salary $ 18,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 31/01/2021
Industry Customer Service , Advertising / PR / Communications , Sales / Business Development
Experience 3 - 5 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Ho Chi Minh

SAIGON TRAPACO - Công ty TNHH MTV Thương Mại Và Bao Bì Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Sino Corporation

$ 30 Tr - 40 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Fresh

$ 18 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Phổ Giác

$ Over 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Anh Tin

$ Over 30 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHƯƠNG THỊNH

$ 8,5 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN CASA HOLDINGS

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần V6

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Hà Đô - 756 Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh