About us

Sino Corporation

Employment Information

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Job level Manager
Salary $ 30,000,000 - 40,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Sales / Business Development
Experience 5 - 10 Years

Location

SAIGON TRAPACO - Công ty TNHH MTV Thương Mại Và Bao Bì Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Anh Tin

$ Over 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Vận Tải Bưu Chính Việt Nam (VINTRANS)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT ANH

$ 20 Mil - 35 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH DV Trợ Thính Quang Đức

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY THANG MÁY GETIS VIỆT NAM

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Chế Biến Nông Sản Bảo Minh

$ 15 Mil - 35 Mil VND

  • Ho Chi Minh

SAIGON TRAPACO - Công ty TNHH MTV Thương Mại Và Bao Bì Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Tư Vấn Nam Land

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

SAIGON TRAPACO - Công ty TNHH MTV Thương Mại Và Bao Bì Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh