About us

BRG Group

Employment Information

Trưởng Phòng Kinh Tế - Dự Toán

Job level Manager
Salary $ Competitive
Deadline to apply 08/07/2021
Industry Architect , Civil / Construction
Experience 10 - 15 Years

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư TĐ

$ 20 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Việt Á

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TÂM VIỆT

$ 44 Mil - 61,6 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Việt's Power

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Việt's Power

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ĐÒN BẨY SỐ

$ 15 Mil - 50 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Printway

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư TĐ

$ 25 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG ĐẠT

$ 25 Mil - 50 Mil VND

  • Ha Noi