About us

Isuzu Vietnam

Employment Information

Trưởng phòng Kỹ thuật/ Engineering Manager

Job level Manager
Salary $ 1.100 - 1.500 USD
Deadline to apply 31/07/2020
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Maintenance , Manufacturing / Process
Experience 5 - 7 Years

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 26,4 Tr - 28,6 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Viet Nam)

$ 20 Tr - 40 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Viet Nam)

$ 50 Tr - 70 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty CP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Minh Anh

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty CP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Minh Anh

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY THĂNG UY GROUP

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC

$ 25 Tr - 40 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG S.U.N RISE

$ 18 Tr - 22 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi

CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR

$ Under 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Bắc Mỹ

$ 22 Tr - 33 Tr VND

 • Ho Chi Minh