language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Hoàn Thiện

ABTech Interior Decoration & Manufacturing Company Limited
Updated: 21/05/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Điều phối tổng thể các hoạt động dự án từ lúc khởi động dự án đến khi kết thúc dự án (tiến độ, nhân lực, chất lượng dự án, chi phí).

- Tham mưu kế hoạch thực hiện các giải pháp thi công phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thi công theo các biện pháp, kỹ thuật đã được phê duyệt và kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai lỗi.

- Phối hợp xử lý kịp thời các sự cố và xử lý tốt các yêu cầu của Chủ đầu tư, cơ quan hữu quan về kỹ thuật, biện pháp thi công nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công.

- Tổ chức kiểm tra hồ sơ: biện pháp thi công, tính toán, báo cáo thẩm tra bản vẽ triển khai thi công, tình trạng phê duyệt để đáp ứng công tác nghiệm thu công trình.

- Quản lý nhà thầu về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện theo hợp đồng, tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu nội bộ của BCHCT đối với các nhà thầu phụ, đội thi công.

- Thường xuyên kiểm soát ngoài công trình nhằm phát hiện, sửa chữa những lỗi sai và có những cải tiến phù hợp.

- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận có liên quan của công ty, nhà cung cấp, thầu phụ nhằm trển khai thực hiện dự án một cách hiệu quả nhất

- Báo cáo tiến độ các dự án cho TGĐ

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Job Requirement

-     Trình độ: Cao đẳng/Đại học trở lên.

-     Chuyên môn: Xây dựng, kỹ thuật công trình hoặc các văn bằng tương đương.

-     Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm ở vai trò tương đương.

-     Kiến thức về kỹ thuật xây dựng, hệ thống M&E, thạch cao, nhôm kính, v.v

-     Đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành.

-     Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành như Cad, Microsoft Project,…

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Gender: Male
  • Job type : Permanent

Company Overview

ABTech Interior Decoration & Manufacturing Company Limited

www.abtech.com.vnCompany size: 100
Công Ty TNHH Sản Xuất và Trang Trí Nội Thất ABTech là một trong những công ty hàng đầu trong việc cung cấp, lắp đặt vật liệu xây dựng hoàn thiện, kiến trúc...Detail

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Hoàn Thiện

ABTech Interior Decoration & Manufacturing Company Limited

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts