About us

Công Ty Bao Bì Thông Minh intBOX

Employment Information

Trưởng Phòng Kỹ Thuật In Và Bao Bì Giấy 2021

Job level Manager
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Maintenance , Printing / Publishing

Công Ty Bao Bì Thông Minh intBOX

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần In Holdings

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Ngôi Nhà Chào Buổi Sáng

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC

$ 20 Mil - 35 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MIỀN NAM

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Cổ Phần Sài Gòn Triển Vọng-SAVISTA

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cồ Phần Kho Vận Giao Nhận Ngoại Thương Mộc An Châu

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cồ Phần Kho Vận Giao Nhận Ngoại Thương Mộc An Châu

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Un-Available LTD Co.,

$ Competitive

  • Ho Chi Minh