language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Thi Công (Công Ty Con)

Công Ty CP Licogi 16
Updated: 14/08/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Lập tiến độ cơ sở, lập biện pháp thi công tổng thể, kế hoạch quản lý chất lượng và an toàn cho Ban điều hành triển khai;
 • Theo dõi và quản lý tiến độ, quản lý khối lượng phát sinh, lập hồ sơ điều chỉnh (nếu có), lập báo cáo theo quy định và đưa ra các giải pháp để cải thiện tiến độ;
 • Theo dõi, kiểm tra và quản lý hồ sơ thanh quyết toán của dự án đối với chủ đầu tư và thầu phụ, tập hợp tài liệu, số liệu phúc vụ các công tác thanh tra, kiểm toán tại các dự án;
 • Kiểm tra, theo dõi công tác quản lý và là đầu mối xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến an toàn, vệ sinh, môi trường tại các dự án.
 • Lập danh mục vật tư tổng thể cho dự án từ ban đầu dựa theo tiến độ cơ sở chuyển phòng mua hàng lập kế hoạch mua hàng;
 • Đề xuất tổ chức bộ máy của Ban điều hành để thực hiện dự án; tham gia điều phối nguồn lực giữa các Ban điều hành;
 • Nghiên cứu và áp dụng các giải pháp khoa học kỹ thuật, quản lý công việc của phòng nhằm nâng cao hiệu quả công việc và hiệu quả kinh tế.
 • Quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ;
 • Lập và cập nhật định mức tiêu hao nhiên liệu cho hệ thống máy móc thiết bị;
 • Lập dự toán sửa chữa thiết bị máy móc, công cụ, phụ tùng và là đầu mối giải quyết hồ sơ thanh toán sửa chữa, bảo hiểm, đền bù tai nạn liên quan đến thiết bị máy móc;
 • Đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ cho người và thiết bị trong quá trình tổ chức, quản lý, vận hành máy móc, thiết bị khi thi công trên các công trường;
 • Đề xuất giải pháp áp dụng sáng kiến cải tiến công nghệ vào sản xuất, thi công;
 • Phối hợp với các phòng ban đưa ra giải pháp kỹ thuật, tiến độ, dự báo nhu cầu sử dụng nguồn lực cho bước chào thầu các dự án và lập ngân sách thực hiện dự án;
 • Phối hợp với Ban điều hành lập tiến độ cơ sở, biện pháp thi công tổng thể, kế hoạch quản lý chất lượng và an toàn, nhân lực, danh mục vật tư và thiết bị, hồ sơ thanh quyết toán.
 • Phối hợp với các đơn vị trong công tác đào tạo, huấn luyện cho các thợ vận hành, sửa chữa.

Job Requirement

 • Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm làm quản lý kỹ thuật (cấp trưởng phòng trở lên) tại các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Xây dựng, Giao thông có doanh thu từ 100 tỷ/năm trở lên.
 • Là kỹ sư các ngành: Xây dựng cầu đường, xây dựng dân dụng và công nghiệp.
 • Sẵn sàng đi công tác thường xuyên tại các công trường trong phạm vi toàn quốc.
 • Có khả năng kiểm soát khối lượng, chất lượng, tiến độ và hồ sơ quản lý chất lượng tại các công trường.
 • Ưu tiên: Thanh thạo tiếng anh ở 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết)

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty CP Licogi 16

www.licogi16.comCompany size: 200-500
Các họat động chính của Licogi 16: xây dựng công trình dân dụng công nghiệp, giao thông, thủy điện, sân bay, bến cảng. đường dây và các trạm biến thế...Detail

Similar jobs

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Thi Công (Công Ty Con)

Công Ty CP Licogi 16

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts