About us

Công ty Cổ Phần Hợp tác Quốc tế Việt - Hàn (VIKO-IC)

Employment Information

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ (TUYỂN GẤP)

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/07/2020
Industry Medical / Healthcare , Biotechnology , Electrical / Electronics
Experience 5 Years

Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC GROUP)

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC GROUP)

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Ha Noi

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Tập đoàn Zinnia

$ 7 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Tập đoàn Zinnia

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Tập đoàn Zinnia

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi

MegaCEO

$ 22 Tr - 28,6 Tr VND

 • Ha Noi | Bac Giang | Bac Ninh

Công ty TNHH Công nghệ An Pha

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

TMT MEDICAL

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Hợp tác Quốc tế Việt - Hàn (VIKO-IC)

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Bách Quang

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông

$ Competitive

 • Ha Noi | Khanh Hoa