Please update your profile with the latest mobile number which has been changed from  11 to 10 digits by 15/12/2018 to make it easy for employers to approach you for the suitable jobs. In case there is no action made after one day since the mentioned deadline, the system will automatically apply the changes needed as the telecom service providers have required.

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Phòng Kỹ thuật Xây dựng

Công Ty Cổ Phần Hưng Thịnh Incons
Updated: 08/12/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Uniform
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Annual Leave

Job Description

Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành chung mọi hoạt động của phòng:

- Tổ chức nghiên cứu, phát triển và ứng dụng những công nghệ, kỹ thuật, biện pháp thi công mới vào quá trình thi công.

- Tham mưu kế hoạch thực hiện các giải pháp phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá và báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin tiếp nhận trong quá trình lập biện pháp thi công cho hồ sơ dự thầu, mời thầu.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thi công theo các biện pháp, kỹ thuật đã được phê duyệt và kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai lỗi.

- Lựa chọn các phương án kiểm soát hiệu quả rủi ro về kỹ thuật trong thi công.

- Phối hợp xử lý kịp thời các sự cố và xử lý tốt các yêu cầu của Chủ đầu tư, cơ quan hữu quan về kỹ thuật, biện pháp thi công nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công.

- Tổ chức kiểm tra hồ sơ: biện pháp thi công, thuyết minh, tính toán, báo cáo thẩm tra bản vẽ biện pháp thi công, tình trạng phê duyệt để đáp ứng công tác nghiệm thu công trình.

- Tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu nội bộ của BCHCT đối với các nhà thầu phụ, đội thi công.

- Thường xuyên kiểm soát ngoài công trình nhằm phát hiện, sửa chữa những lỗi sai và có những cải tiến phù hợp.

- Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế để điều chỉnh hoặc yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc kỹ thuật.

Job Requirement

- Trình độ: Đại học trở lên.

- Chuyên môn: Xây dựng, kỹ thuật công trình hoặc các văn bằng tương đương.

- Có ít nhất 08 năm kinh nghiệm trong công tác thi công xây dựng và ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vai trò tương đương.

- Kiến thức về kỹ thuật xây dựng, quản lý thi công, thiết kế.

- Am hiểu các quy định của Luật trong lĩnh vực thi công xây dựng.

- Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt.

- Kỹ năng nhận dạng và giải quyết vấn đề.

- Kỹ năng kiểm soát và đánh giá hiệu quả của biện pháp thi công.

- Kỹ năng quản lý rủi ro.

- Kỹ năng quản lý, hướng dẫn, đào tạo, kèm cặp nhân viên.

- Đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành như Cad, Microsoft Project, Revit …

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: 30 - 45
  • Gender: Male
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Hưng Thịnh Incons

http://hungthinhincons.com.vn/Company size: 500-999
Công ty Cổ phần HƯNG THỊNH INCONS đi vào hoạt động từ năm 2007 với lĩnh vực chính là đầu tư, thiết kế và xây dựng công trình. Trong suốt quá trình hoạt...Detail

People who applied to this job also applied to:

Trưởng Phòng Kỹ thuật Xây dựng

Công Ty Cổ Phần Hưng Thịnh Incons

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts