About us

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SUNDOOR

Employment Information

TRƯỞNG PHÒNG LOGISTIC

Job level Manager
Salary $ 15,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 31/01/2021
Industry Customer Service , Freight / Logistics / Warehouse , Executive management
Experience 3 - 5 Years

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

  • Can Tho | Ho Chi Minh | An Giang

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

$ Competitive

  • An Giang

Công ty TNHH Lương thực Angimex (Angimex Food)

$ Competitive

  • An Giang

Công ty TNHH Lương thực Angimex (Angimex Food)

$ Competitive

  • An Giang

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

$ Competitive

  • An Giang

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

$ Competitive

  • An Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SUNDOOR

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • An Giang

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)

$ 30 Tr - 40 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | An Giang

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

  • An Giang | Dong Nai | Binh Duong

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ 12 Tr - 20 Tr VND

  • An Giang | Kien Giang | Bac Lieu