From 30/08/2018, CareerBuilder.vn updates the interface of jobseeker's profile page and provide more functions for users. These changes will help candidate update and manage all their information on CareerBuilder more quickly and easily

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng phòng Marketing – Truyền thông (CMO)

Công ty cổ phần An ninh an toàn thông tin CMC
Updated: 20/09/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Tổ chức và nghiên cứu thị trường, khách hàng của Công ty
 • Xây dựng và hoạch định chiến lược phát triển thị trường, phát triển sản phẩm của Công ty
 • Triển khai chiến lược marketing sản phẩm bao gồm các kế hoạch hành động cụ thể, ngân sách thực thi,.....
 • Chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu và hiệu quả hoạt động của Phòng Marketing…
 • Trực tiếp chỉ đạo, quản lý, điều hành và theo dõi tiến độ thực hiện công việc của nhân viên trong Phòng Marketing;
 • Phối hợp và hỗ trợ Phòng kinh doanh trong quá trình làm việc nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh có hiệu quả (thông qua tư vấn giao tế, phát ngôn, ....).
 • Quản lý và giám sát công tác in ấn, xuất bản mọi tài liệu liên quan đến marketing, nhằm đảm bảo thống nhất theo quy chuẩn về thiết kế của bộ thương hiệu
 • Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về các chiến dịch truyền thông và quảng bá thương hiệu nhằm khuyếch trương hình ảnh công ty.
 • Xây dựng và tổ chức các sự kiện thu hút sự chú ý của khách hàng, đối tác và cộng đồng;
 • Chịu trách nhiệm bảo mật, tính chính xác, trung thực và hậu quả xảy ra thuộc trách nhiệm và quyền hạn của mình được phân công.
 • Thực hiện các trách nhiệm được quy định trong các quy chế, quy trình của Công ty và các công việc khác do cấp trên giao.

Job Requirement

 • Chủ động thực hiện các nhiệm vụ và chức năng theo sự phân công ủy quyền của Tổng Giám đốc;
 • Thực hiện các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Tổng Giám đốc Công ty trong phạm vi trách nhiệm được giao.
 • Bố trí, điều động, phân công, hướng dẫn và chỉ đạo trực tiếp các nhân viên trong phòng Marketing;
 • Đại diện cho Công ty để làm việc với các cơ quan, các cá nhân và tổ chức bên ngoài trong phạm vi công tác của mình (có giấy giới thiệu/ ủy quyền của cấp trên cho từng lần công tác);
 • Đánh giá chất lượng và kết quả làm việc của nhân viên Phòng Marketing theo hệ thống chỉ tiêu và các tiêu chuẩn đánh giá của Công ty.
 • Đề xuất lên cấp trên về việc tuyển dụng, đề bạt, tăng lương, đào tạo, cách chức giáng chức, thuyên chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc và phân công trách nhiệm, quyền hạn các thành viên trong Phòng Marketing;

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty cổ phần An ninh an toàn thông tin CMC

CMC InfoSec được xây dựng từ một đội ngũ cán bộ ưu tú dày dặn kinh nghiệm và có trình độ chuyên gia hàng đầu về an ninh an toàn thông tin tại Việt Nam nhằm...Detail

Similar jobs

Trưởng phòng Marketing – Truyền thông (CMO)

Công ty cổ phần An ninh an toàn thông tin CMC

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts