About us

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

Employment Information

Trưởng Phòng Marketing Lương Cao Cạnh Tranh (Ưu Tiên Có Kinh Nghiệm BĐS)

Job level Manager
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/07/2021
Industry Marketing , Advertising / PR / Communications , Real Estate
Experience 3 - 5 Years

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 20 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 20 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP TPS Thành Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh