About us

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN

Employment Information

Trưởng Phòng Marketing Sales - Ngành Du Lịch (Biên Hòa)

Job level Manager
Salary $ 18,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2021
Industry Marketing , Restaurant / Hotel , Tourism
Experience 5 - 10 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Dong Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN

$ 12 Mil - 18 Mil VND

  • Dong Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Dong Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Dong Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN

$ 12 Mil - 18 Mil VND

  • Dong Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Dong Nai

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Chi nhánh Đồng Nai

$ 13 Mil - 20 Mil VND

  • Dong Nai | Ho Chi Minh | Binh Duong

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Dong Nai

TẬP ĐOÀN SUỐI TIÊN

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Dong Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Dong Nai