language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng phòng Marketing và Tư vấn Tuyển sinh

Công Ty CP Vạn Hội Phát Fosup
Updated: 24/05/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Xây dựng bộ phận tuyển sinh Marketing & Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tuyển sinh & marketing ngắn, trung và dài hạn (có tín mới, sáng tạo và hiệu quả) theo mục tiêu của BGĐ đã đề ra. (Phụ lục 1)

2. KPI: hoạch định thời gian phù hợp cho cá nhân và từng bộ phận để đảm bảo hoàn thành KPI từng giai đoạn, từng bước hoàn thành KPI tổng thể. KPI của cá nhân và từng bộ phận được lập và điều chỉnh phù hợp với tiến trình, phải được trình duyệt BGĐ trước khi thực hiện. (Phụ lục 2)

3. Báo cáo tổng hợp, phân tích, đánh giá việc lập kế hoạch tháng tiếp theo có chi tiết trước, trong và sau khi thực hiện.

4. Đánh giá đội ngũ và đưa ra hướng thay đổi, phát triển cho nhân sự Phòng Tuyển sinh và Marketing

5. Tổ chức huấn luyện nhân sự, công sự (giáo viên, nhân viên bộ phận khác) để đảm bảo mục tiêu trong kế hoạch tuyển sinh và marketing;

6. Chịu trách nhiệm mọi hoạt động của phòng tuyển sinh và marketing. Quản lí toàn bộ nhân sự hệ thống tuyển sinh và marketing. Xây dựng cấu trúc và phương thức vận hành phòng tuyển sinh và marketing.

7. Thẩm định, rà soát, phối hợp xây dựng bảng yêu cầu và mô tả công việc, bảng phân công công việc Nhân viên Phòng Tuyển sinh và Marketing.

8. Tuyệt đối tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin đồng thời luôn luôn nhắc nhở, quán triệt tinh thần bảo mật thông tin đối với nhân viên dưới quyền (phụ lục 3).

9. Báo cáo với ban giám đốc về tình hình thực hiện công việc và phải kịp thời xin ý kiến của BGĐ, bảo đảm không để hoạt động kinh doanh đình trệ và thiệt hại.

10. Tham mưu cho BGĐ về các chiến lược, chính sách Maketing

11. Tham gia nghiên cứu sự phát triển của sản phẩm kinh doanh, loại hình kinh doanh mới;

12. Xác định các yêu cầu của khách hàng bảo và đáp ứng những yêu cầu này. Đồng thời đảm bảo toàn bộ tổ chức nhận thức các yêu cầu mới của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Trường.

13. Các công việc khác không giới hạn nhằm nhắm đến mục tiêu phát triển kinh doanh của Trường để phát triển thành hệ thống Trường trong vòng 5 năm có 2 -3 campus hoạt động hiệu quả.

14. Thực hiện các yêu cầu khác của BGĐ

15. Phối hợp với nhân viên các bộ phận khác trong trường để phát huy hiệu quả công việc; những công việc khác theo nhu cầu kinh doanh của Trường và theo lệnh của BGĐ (hoặc các cá nhân được bổ nhiệm và ủy quyền của BGĐ)

Job Requirement

- Có từ 5 năm kinh nghiệm làm việc về  marketing

- Tốt nghiệp đại học

- Có ít nhất 2 năm làm quản lý

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục
- Sử dụng thành thạo công cụ facebook, google adword
- Hiểu biết về SEO, SEM
- Kỹ năng giao tiếp, truyền thông, lập kế hoạch, đào tạo
- Có khả năng quy hoạch nhân sự, cơ cấu hoạt động Phòng tạo hiệu quả, tối ưu hóa chi phí quản lý.

More Information

  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty CP Vạn Hội Phát Fosup

www.fosup.vnCompany size: 50-99
Ϲông ty chúng tôi Họɑt động trong các lĩnh vực như sɑu: Giáo dục, Đầu tư xây dựng và kinh doɑnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp. Lập dự án...Detail

Trưởng phòng Marketing và Tư vấn Tuyển sinh

Công Ty CP Vạn Hội Phát Fosup

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts