About us

Công ty TNHH Two Kings Distribution

Employment Information

Trưởng phòng Marketing

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 40,000,000 - 50,000,000 VND
Deadline to apply 28/10/2020
Industry Marketing , Retail / Wholesale

Công ty Cổ phần Anh Ngữ Apax

$ 25 Tr - 35 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Chế Biến Nông Sản Bảo Minh

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH XNK Cầu Nối Việt

$ Over 20 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Picenza Viet Nam

$ 20 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI LYCHEE

$ 40 Tr - 50 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Elepharma

$ 25 Tr - 35 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Đông Đô

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

SCI Group

$ Competitive

 • Ha Noi

SCI Group

$ 20 Tr - 40 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRACLE RETAIL VIỆT NAM

$ 12 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NEWSTAR VN

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi