About us

Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia (Suleco)

Employment Information

TRƯỞNG PHÒNG MARKETING

Job level Manager
Salary $ 25,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 16/04/2023
Industry Marketing , TV / Newspaper / Editors , Advertising / PR / Communications
Experience 3 - 5 Years

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại MSC

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Hoa Tuệ Đăng

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

OSEVEN Corp

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH ASAMA HOÀNG HÀ

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

GLOBAL INVESTORS

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Confidential

$ 22 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CareerBuilder's client

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Paris Baguette Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ HÀN

$ Up to 20 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ 3T

$ Competitive

  • Ho Chi Minh