About us

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG MELYA VIỆT NAM

Employment Information

Trưởng Phòng Media

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 15,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 08/08/2021
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development , Textiles / Garments / Fashion
Experience 1 - 4 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG MELYA VIỆT NAM

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG MELYA VIỆT NAM

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG MELYA VIỆT NAM

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG MELYA VIỆT NAM

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG MELYA VIỆT NAM

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

$ 20 Mil - 35 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVA

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

$ 30 Mil - 50 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNGTY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỐC CƯỜNG

$ 12 Mil - 16 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ha Noi