About us

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

Employment Information

Trưởng phòng Môi giới Chứng khoán

Job level Manager
Salary $ Competitive
Deadline to apply 08/07/2021
Industry Securities
Experience 3 - 5 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Holding Năm Con Cá

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

VDSC - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt

$ 1 Mil - 3 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

VDSC - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt

$ 1 Mil - 3 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cồ Phần Kho Vận Giao Nhận Ngoại Thương Mộc An Châu

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cồ Phần Kho Vận Giao Nhận Ngoại Thương Mộc An Châu

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh