About us

Viet An Enviro Technology JSC

Employment Information

Trưởng phòng mua hàng

Job level Manager
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/10/2020
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics , Purchasing / Merchandising
Experience 5 Years

Viet An Enviro Technology JSC

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Viet An Enviro Technology JSC

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Satori

$ 25 Tr - 35 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Viet An Enviro Technology JSC

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Viet An Enviro Technology JSC

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Viet An Enviro Technology JSC

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH (ENVITECH)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET

$ 25 Tr - 50 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Cty Cổ Phần Thực Phẩm Gia Đình ANCO

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Sản Xuất- Thương Mại Hải Thanh V.N

$ 25 Tr - 35 Tr VND

 • Ho Chi Minh