language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Phòng Nghiên Cứu Thị Trường Và Sản Phẩm

Tập Đoàn Sun Group
Updated: 11/06/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

Đối với những dự án đã và đang triển khai

- Thực hiện việc khảo sát, phân tích, đánh giá thực tế các dự án Bất động sản, vui chơi giải trí, du lịch nghỉ dưỡng và đầu tư hạ tầng của Tập đoàn, tìm ra các bất cập và đề xuất phương án cải tạo, điều chỉnh sản phẩm, nâng cao chất lượng, phương án xử lý.

- Cập nhật thông tin các dự án tương tự trong khu vực, dự liệu và đề xuất các phương án kinh doanh.

- Nghiên cứu, khảo sát, thiết lập mạng lưới đối tác phát triển kinh doanh: Tìm kiếm các chủ đầu tư, quỹ đầu tư có tiềm lực để hợp tác hoặc mua bán chuyển nhượng tài sản của Tập Đoàn.

- Thu thập, nghiên cứu thông tin, đưa ra đề xuất các phương án thực hiện chính sách chăm sóc khách hàng được tốt hơn.

Đối với những dự án sẽ triển khai

- Cập nhật thông tin các dự án tương tự trong khu vực, vùng lân cận, dự liệu và đề xuất các phương án kinh doanh, điều chỉnh sản phẩm, giá, chính sách, cách thức và thời gian ra hàng, truyền thông, quảng cáo, đào tạo,..cho phù hợp và đạt hiệu quả cao nhất;

- Nghiên cứu khảo sát thị trường, lên phương án và đề xuất quy hoạch (sản phẩm căn hộ/biệt thự, cảnh quan, tiện ích) cho từng dự án Bất động sản. Sản phẩm đề xuất đáp ứng đúng nhu cầu thị trường (cơ cấu sản phẩm, phương án kiến trúc nội thất, cảnh quan tiện ích).

- Thu thập, nghiên cứu số liệu, đưa ra báo cáo phân tích tổng quan về các sản phẩm bất động sản mới, các dự án mới, các xu hướng của thị trường bất động sản trong và ngoài nước và đề xuất ý tưởng xây dựng sản phẩm, chính sách bán hàng, kế hoạch triển khai, phương án thực hiện đối với dự án sẽ triển khai của Tập đoàn.

- Tìn hiểu, nghiên cứu chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển sản phẩm Bất động sản, phát triển Dự án Bất động sản, đưa ra ý kiến đề xuất trong quá trình xây dựng Ngân sách Dự án về: chiến lược bán hàng, chiến lược giá, chính sách và chi phí bán hàng.

- Đề xuất giá bán, chính sách bán hàng (giá bán, tiến độ, chính sách kích cầu,…) cho từng dự án, từng dòng, nhóm sản phẩm hợp lý, kế hoạch bán hàng cạnh tranh, hiệu quả, đúng điểm rơi của thị trường, không quá cao làm ảnh hưởng tốc độ bán hàng, không quá thấp gây ảnh hưởng cho Chủ đầu tư.

- Khảo sát, thu thập tổng hợp số liệu và đưa ra phân tích, đánh giá về các đối thủ cạnh tranh nói riêng cũng như cung, cầu, tình hình hoạt động và triển vọng của thị trường bất động sản nói chung, đặc biệt là thị trường nhà ở, văn phòng,…

- Nghiên cứu, khảo sát, thực hiện phân tích, đánh giá về tính hiệu quả của Đại lý khi thực hiện phân phối các dự án đã và đang được triển của Tập đoàn, đưa ra đề xuất, phương án tuyển chọn, đào tạo, quản lý và phát triển Đại lý, chi tiết về nội dung và kế hoạch đào tạo,…để xây dựng đội ngũ Đại lý lớn mạnh, phát triển đúng lộ trình, nắm được kiến thức, sản phẩm, chính sách,… và kỹ năng bán hàng theo tiêu chuẩn của Tập đoàn, đạt/vượt chỉ tiêu đề ra.

- Nghiên cứu về các chương trình quảng cáo, cách thức truyền thông, đề xuất ý tưởng PR trên các phương tiện truyền thông; xây dựng chiến lược thương hiệu: định vị thương hiệu, thông hiệu truyền thông, chiến thuật Marketing,… cho các dự án mới, khu vui chơi giải trí, khu du lịch nghỉ dưỡng, khu hạ tầng đầu tư mới để phát triển sản phẩm, phát triển hoạt động kinh doanh.

Phát triển thị trường

- Khảo sát, nghiên cứu, thu thập tổng hợp số liệu và đưa ra phân tích, đánh giá về các đối thủ cạnh tranh nói riêng cũng như nhu cầu, tình hình hoạt động và triển vọng của thị trường Bất động sản, Du lịch nghỉ dưỡng, hoạt động vui chơi giải trí, đầu tư hạ tầng nói chung.

- Khảo sát, nghiên cứu thị trường các vùng đất mới, tìm kiếm Dự án, nghiên cứu tính khả thi, loại hình sản phẩm, đưa ra đề xuất và trình kế hoạch thực hiện nhằm mở rộng thị trường, kênh bán hàng, loại hình sản phẩm để phát triển mạnh mảng Kinh doanh Bất động sản, Khách sạn nghỉ dưỡng, Vui chơi giải trí, Dịch vụ hạ tầng và các dịch vụ khác.

- Cập nhật sự thay đổi của thị trường, nhu cầu khách hàng nhằm đưa ra các chính sách bán hàng, khuyến mãi phù hợp cho từng giai đoạn.

- Xây dựng chương trình chính sách liên quan đến dịch vụ chăm sóc khách hàng, nhằm tăng hiệu quả bán hàng và mức độ gắn kết khách hàng với thương hiệu của Chủ đầu tư.

- Theo dõi, báo cáo định kỳ các xu hướng mới về chính sách bán hàng của các đối thủ cạnh tranh hoặc các đại lý nhằm đưa ra giải pháp kịp thời, thường xuyên.

- Cập nhật thông tin, khảo sát, nghiên cứu và tìm kiếm đối tác chiến lược, đề xuất xây dựng phát triển và quản lý hệ thống bán hàng (tổ chức, cá nhân) để đảm bảo đủ hệ thống phân phối sản phẩm, đảm bảo các kênh bán hàng nắm bắt đầy đủ các thông tin về dự án/sản phẩm/chính sách bán hàng và tuân thủ tuyệt đối.

- Tìm hiểu, nghiên cứu thông tin về phân khúc thị trường, về định vị thương hiệu, đưa ra đề xuất xây dựng phân khúc thị trường, mục tiêu xây dựng.

- Nghiên cứu về các chương trình quảng cáo, cách thức truyền thông, đề xuất ý tưởng PR trên các phương tiện truyền thông; xây dựng chiến lược thương hiệu: định vị thương hiệu, thông hiệu truyền thông, chiến thuật Marketing,… cho các dự án mới, khu vui chơi giải trí, khu du lịch nghỉ dưỡng, khu hạ tầng đầu tư mới để phát triển sản phẩm, phát triển hoạt động kinh doanh. Đề xuất phương án hoàn thiện để nâng cao hiệu quả và giảm chi phí triển khai.

- Nghiên cứu, tìm kiếm các đối tác chiến lược lớn, các nhà đầu tư/Quỹ đầu tư/Khách hàng mua buôn/Các tổ chức/Công ty lớn trong và ngoài nước nhằm mở rộng kênh bán hàng, đối tượng khách hàng và thị trường, thúc đẩy bán hàng nhanh với số lượng lớn, thu dòng tiền nhanh. Tìm kiếm các đối tác chiến lược lớn theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc qua các: Phòng Thương vụ các Đại sứ quán, các Đại lý, Triển lãm, Hội chợ chuyên ngành, Các Hiệp hội,……; tham quan các dự án lớn điển hình tại Việt Nam và trên thế giới, học hỏi kinh nghiệm để phát triển hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.

Về công tác quản lý, điều hành hoạt động của phòng, công tác đào tạo và phát triển nội bộ

- Phối hợp với Ban Hành chính nhân sự trong công tác tuyển dụng, đào tạo Cán bộ nhân viên trong phòng.

- Quản lý, điều hành, tổ chức phân công công việc, giao nhiệm vụ và đánh giá kết quả làm việc cho Cán bộ nhân viên trong phòng thuộc thẩm quyền quản lý.

- Giám sát, hỗ trợ nhân viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Phòng đảm bảo hoàn thành công việc được giao.

- Tổ chức đánh giá kết quả các chương trình đào tạo, nâng cao ý thức trong hoạt động đào tạo phát triển kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho Cán bộ nhân viên.

Tuân thủ và thực hiện đầy đủ

- Các Tiêu chuẩn, Nội quy, Quy trình, Hướng dẫn công việc, Quy định có liên quan đến vị trí công việc của mình: Hiểu rõ và đảm bảo tuân thủ tuyệt đối.

- Kế hoạch và chương trình đào tạo (bắt buộc) đối với chức danh công việc đang đảm nhiệm: thực hiện đầy đủ và đúng hạn, luôn chủ động học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, cụ thể kết quả phải ở mức Đạt trở lên mỗi kỳ kiểm tra sát hạch tay nghề.

- Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo kỹ năng của công ty. Chuẩn bị sẵn sàng kiến thức trong mọi yêu cầu xử lý công việc trong thực về và các công việc khác theo chỉ đạo của Cán bộ lãnh đạo.

Thực hiện các công việc khác của bộ phận

- Thực hành tiết kiệm trong việc quản lý tài sản, khi mua sắm cho bộ phận, sử dụng văn phòng phẩm/thiết bị phục vụ công việc/ thiết bị điện,…

- Tích cực tham gia các hoạt động văn thể, gắn kết của Công ty, luôn có ý thức góp phần xây dựng môi trường làm việc hiệu quả, văn minh theo các tiêu chí của Tập đoàn.

- Chủ động báo cáo ngay lên Cán bộ lãnh đạo cấp trên những khó khăn, vướng mắc hoặc các vấn đề bất thường phát sinh để có phương án xử lý triệt để, kịp thời.

Tổ chức việc học tập và xây dựng văn hóa doanh nghiệp

- Tiếp thu và xây dựng Văn hóa doanh nghiệp của Tập đoàn chuyên nghiệp và hiệu quả, đưa ra các mục tiêu thực hiện Nghị quyết chung.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban

Job Requirement

Về phẩm chất, năng lực:

-    Có khả năng Lãnh đạo, quản lý.

-    Có khả năng Tư duy chiến lược, Lập kế hoạch và Tổ chức thực hiện.

-    Có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc.

-    Trung thực, dũng cảm, nhiệt tình công tác.

-    Sáng tạo trong công việc.

-    Có kỹ năng giao tiếp tốt.

-    Kỹ năng điều tra thông tin, lập báo cáo và thuyết trình thành thạo.

-    Khả năng dự báo xu thế của thị trường để hoạch định chiến lược nghiên cứu thị trường phù hợp

-    Có khả năng phân tích và tư duy phản biện tốt

-    Có khả năng thu thập, tổng hợp và thống kê dữ liệu

-    Có kiến thức về ngành xác suất thống kê, các phương pháp nghiên cứu thị trường

-    Có kiến thức tổng quát về kinh doanh, thương mại

-    Có khả năng sử dụng các công cụ so sánh giá, so sánh thương hiệu, phân tích dữ liệu

-    Biết sử dụng linh hoạt các công cụ tìm kiếm, phân tích website và nghiên cứu kinh doanh

Về trình độ

-    Trình độ: Đại học trở lên; chuyên ngành: Thống kê, Marketing, Thương mại, Dịch vụ, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Luật,…

-    Trình độ Tin học/ Ngoại ngữ: Thành thạo

Về kinh nghiệm

-   Từ  05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Công Ty, Tập Đoàn quy mô lớn, ưu tiên có kinh nghiệm làm nghiên cứu thị trường và sản phẩm.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Tập Đoàn Sun Group

http://sungroup.com.vn/vie/
Được thành lập năm 2007, Sun Group hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng. Là một doanh nghiệp trẻ tại Việt nam hoạt...Detail
Job tags / Skills: Head of Office

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

Trưởng Phòng Nghiên Cứu Thị Trường Và Sản Phẩm

Tập Đoàn Sun Group

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts