language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được thành lập theo các Quyết định số 214/QÐ-NH5 ngày 13/11/1993; Quyết định số 93/QÐ-NHNN ngày 20/1/2006 và số 1764/QÐ-NHNN ngày 11/9/2006. Trải qua... Detail

Employment Information
 • Work location

  Ha Noi

 • Job level

  Manager

 • Industry

  Human Resources, Banking

 • Job type

  Permanent

 • Salary

  Competitive

 • Deadline to apply

  17/10/2019

Trưởng phòng Nghiên cứu & Xây dựng Chính sách Nhân sự

Benefits

 • Insurance

Job Description

 • Là chức danh quản lý cấp Phòng, có trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc Ban thực hiện nhiệm vụ quản lý, hoạch định chính sách, định hướng và thực hiện các công việc chuyên môn nghiệp vụ thuộc mảng nghiên cứu và xây dựng các chính sách nhân sự liên quan đến lương, thưởng, đãi ngộ, chính sách thu hút và tuyển dụng nhân tài, chính sách quản trị nhân tài, chính sách quan hệ lao động, chính sách quản trị hệ thống thông tin nhân sự,...
 • Chức trách: Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban đối với các công việc của Phòng nghiên cứu và xây dựng chính sách nhân sự.
 • Chủ trì tổ chức xây dựng, cập nhật/điều chỉnh quy định, quy trình, quy chế và các cơ chế, chính sách trong công tác quản lý tiền lương/chế độ đãi ngộ tại SHB, chính sách thu hút và tuyển dụng nhân tài, chính sách quản trị nhân tài, chính sách quan hệ lao động, chính sách quản trị hệ thống thông tin nhân sự,...
 • Quản lý công việc: Hướng dẫn triển khai, giám sát/ kiểm soát việc triển khai, đánh giá hiệu quả các chính sách nhân sự tại SHB; chịu trách nhiệm trước giám đốc Ban/ Khối về kết quả công việc của phòng.
 • Tham mưu góp ý cho lãnh đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến chức năng của phòng; đại diện phòng tham gia các cuộc họp với lãnh đạo Ban/ Khối nêu ý kiến, quan điểm về các vấn đề trong phạm vi công việc của phòng; Đầu mối phối hợp, làm việc với các đơn vị liên quan đến nghiệp vụ thuộc Phòng.
 • Quản lý nhân sự tại phòng: Quản lý, giám sát, đào tạo, đánh giá nhân sự thuộc phòng quản lý; chịu trách nhiệm hiệu quả sử dụng nhân sự của phòng
 • Tổ chức triển khai việc xây dựng kế hoạch hoạt động của Phòng và giám sát, đôn đốc, quản lý việc thực hiện nhằm đảm bảo tuân thủ định hướng, chiến lược, chính sách chung, quy định, quy trình của SHB.
 • Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn thuộc lĩnh vực được phân công của Ban nhằm đảm bảo thực hiện các chức năng chuyên môn nghiệp vụ quản lý và phù hợp với chiến lược, định hướng chung của toàn ngân hàng SHB và của Khối QT&PTNNL.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên ( Các nghiệp vụ Chuyên ngành đúng: Quản trị Nguồn nhân lực; Kinh tế lao động hoặc ngành kinh tế liên quan : Tài chính Ngân hàng, Luật, Kế toán, Tài chính, Bảo hiểm)
 •  Chứng chỉ nghiệp vụ QTNS chung (Áp dụng đối với Nhân sự không đúng chuyên ngành).
 • Kỹ năng giao tiếp, trình bày
 • Có chứng chỉ Ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam
 • Có kỹ năng xử lý nhanh, gọn, chính xác các vấn đề phát sinh
 • Có chứng chỉ Tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.
 •  Kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự: Tối thiểu 08 năm
 • Có kinh nghiệm 05 năm làm quản lý từ cấp phó phòng trở lên tại tổ chức có số lượng nhân sự từ 500 người trở
 •  Kiến thức tổng quan về ngành ngân hàng
 •  Kiến thức chuyên sâu về công tác nhân sự, quản trị nhân sự
 •  Độ tuổi không quá 40

Trưởng phòng Nghiên cứu & Xây dựng Chính sách Nhân sự

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts