language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Phòng Nhân Sự (Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Đức)

Công ty TNHH MTV One Health
Updated: 10/10/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Salary review

Job Description

- Hoạch định nguồn nhân lực: xây dựng cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự theo định hướng phát triển của Bệnh viện.
- Phát triển nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo và phát triển khối bác sỹ, điều dưỡng, cận lâm sàng và phi lâm sàng.
- Tư vấn, tham mưu cho Ban Giám đốc và các Trưởng Phòng khoa/Bộ phận các vấn đề liên quan tới công tác nhân sự.
- Quản lý mảng lương thưởng, các chế độ đãi ngộ theo đúng quy định của pháp luật.
- Quản lý các hoạt động Đào tạo đảm bảo xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp với đặc điểm hoạt động của Bệnh viện.
- Đánh giá nhân sự.
- Hỗ trợ các khoa phòng trong việc quản lý nhân sự, thực hiện chức năng là cầu nối giữa ban GĐ và Người LĐ trong Công ty.
- Quản lý Quan hệ lao động: Đảm bảo việc tuân thủ Luật Lao động và các văn bản pháp lý có liên quan đến lao động và quản lý lao động.
- Xây dựng ngân sách lương, chế độ phúc lợi và ngân sách hoạt động hàng năm của Phòng Nhân sự và thực hiện ngân sách đã được phê duyệt.
- Phát triển các Giá trị cốt lõi của Bệnh viện thành thói quen hành động trong mỗi nhân viên.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học Lao động xã hội, Luật, Kinh tế, Ngoại ngữ, Y- Dược (Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong môi trường Bệnh viện).
- Am hiểu chuyên môn và có kỹ năng thành thạo về quản tri nhân sự.
- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 3 năm.
- Có khả năng giao tiếp, kỹ năng quản lý.

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: 35 - 55
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH MTV One Health

https://onehealth.vn/Company size: 100-499
VỀ CHÚNG TÔI Xuất phát từ phương châm “Sức khoẻ là số 1”, Công ty TNHH MTV One Health đi vào hoạt động từ đầu năm 2011 với sứ mệnh: "Luôn đặt khách hàng ở...Detail

Trưởng Phòng Nhân Sự (Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Đức)

Công ty TNHH MTV One Health

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts