language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Thành Thành Công

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ [Cần Thơ]

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Thành Thành Công
Updated: 17/07/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

I. HOẠCH ĐỊCH NGUỒN NHÂN LỰC.

1 Xây dựng chiến lược nhân sự phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty.

2 Phối hợp với các đơn vị xây dựng định biên nhân sự hàng năm theo kế hoạch kinh doanh và kế hoạch ngân sách nhân sự.

3 Cung cấp dữ liệu phục vụ cho công tác hoạch định nhân sự kế thừa và kế hoạch phát triển nguồn nhân lực.

II. TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC.

1 Triển khai công tác tuyển dụng theo kế hoạch và nhu cầu phát sinh.

2 Đảm bảo tuyển dụng không vượt ngân sách đã được duyệt.

III. QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC.

1 Thực hiện các thủ tục nhân sự liên quan đến hợp đồng lao động, lương, phúc lợi, bảo hiểm, đánh giá hiệu quả công việc, thưởng, bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển người lao động; tạm hoãn và chấm dứt hợp đồng lao động; nghỉ phép; nghỉ việc riêng; kỷ luật lao động; nghỉ hưu; … theo quy định của pháp luật lao động và Công ty.

2 Tư vấn cho Đơn vị phụ trách quản lý Người đại diện và tham mưu cho Ban lãnh đạo các vấn đề nhân sự liên quan đến Đại diện chỉ định.

3 Theo dõi và cảnh báo tình hình thực hiện ngân sách lương, quỹ khen thưởng, công tác an toàn lao động; tính thuế thu nhập cá nhân.

4 Giải quyết chế độ - chính sách cho người lao động theo quy định của Công ty và pháp luật.

IV. THAM MƯU CHO BAN LÃNH ĐẠO VỀ CÔNG TÁC THIẾT LẬP CÁC CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGUỒN NHÂN LỰC.

1 Chính sách lương, thưởng và các chế độ phúc lợi cho người lao động.

2 Chính sách bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển nguồn nhân lực.

V. ĐÀO TẠO.

1 Phân tích và đánh giá nhu cầu đào tạo, thông qua đó xây dựng chiến lược đào tạo tổng thể, kế hoạch đào tạo ngắn hạn và dài hạn.

2 Xây dựng và quản lý kế hoạch đào tạo, ngân sách đào tạo hàng năm.

3 Triển khai thực hiện các chương trình đào tạo và triển khai tổ chức các khóa đào tạo theo kế hoạch và theo nhu cầu thực tế phát sinh.

4 Phối hợp với các Đơn vị liên quan trong việc thiết kế và phát triển các chương trình trình đào tạo chuyên nghiệp, mang tính nhất quán, có hệ thống.

5 Xây dựng lực lượng Giảng viên nội bộ phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn của Công ty.

6 Phối hợp các Đơn vị triển khai các chương trình đào tạo.

7 Theo dõi, báo cáo việc thực hiện và duy trì các chương trình đào tạo theo tiến độ của kế hoạch nhằm thu thập thông tin phản hồi để kịp thời điều chỉnh, cải thiện việc thực hiện kế hoạch đào tạo.

8 Thực hiện các mức độ đánh giá kết quả sau đào tạo nhằm đo lường, phân tích tính hiệu quả, tính thực tế, ứng dụng của công tác đào tạo, các chương trình đào tạo.

VI. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC.

1 Xây dựng và cập nhật Từ điển năng lực theo từng Đơn vị; triển khai công tác đánh giá năng lực Cán bộ nhân viên.

2 Xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp cho các chức danh công việc để phục vụ công tác đào tạo đội ngũ kế thừa, phát triển nguồn nhân lực.

VII. BÁO CÁO VÀ CÁC CÔNG VIỆC KHÁC.

1 Báo cáo cấp trên theo định kỳ và đột xuất.

2 Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Job Requirement

- Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương từ 02 năm trở lên.

- Hiểu biết chuyên sâu về Quản trị nhân sự, Tâm lý nhân sự.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh tốt (nghe, nói, đọc, viết), đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành.

- Địa điểm làm việc: TTC Hotel Premium Cần Thơ - Số 02 Hai Bà Trưng, Phường Tân An, TP.Ninh Kiều, Tỉnh Cần Thơ.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 25 - 40
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Thành Thành Công

www.ttctourist.vnCompany size: 2300

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Thành Thành Công Số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 02, Quận Tân Bình, TP HCM.

Similar jobs

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ [Cần Thơ]

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Thành Thành Công

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts