language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng phòng nhân sự

Công ty TNHH Một Thành Viên Trần Hân
Updated: 19/06/2018

Employment Information

Benefits

  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Tham mưu cho Giám đốc về công tác tổ chức nhân sự và thực hiện công tác hành chính quản trị đảm bảo các hoạt động tổ chức hành chính tại Chi nhánh diễn ra thông suốt, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực có trí tuệ, nghiệp vụ chuyên môn và phẩm chất tốt gắn bó và chung sức xây dựng phát triển Chi nhánh.

- Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động

- Xây dựng các quy định, quy trình liên quan đến việc quản lý tài sản, trang thiết bị của Chi nhánh .

- Thường xuyên nắm bắt tình hình nhân sự, cập nhật các văn bản pháp luật liên quan, tham mưu cho Giám Đốc đổi mới công tác quản trị hành chính, công tác quản trị nhân sự.

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám Đốc , điều hành toàn bộ các hoạt động của Phòng HCNS và những phần việc được Giám Đốc phân công xử lý giải quyết.

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về kết quả công việc và những vấn đề phát sinh cho Giám đốc .

Job Requirement

- Trình độ đại học trở lên

- Thành thạo vi tính văn phòng, tiếng anh giao tiếp

- Kinh nghiệm ít nhất 5 năm ở vị trí quản lí nhân sự

- Ưu tiên đã làm việc tại công ty sản xuất

- Am hiểu luật và các chính sách...

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Một Thành Viên Trần Hân

Xuất thân từ gia đình có truyền thống nuôi trồng và xuất khẩu thủy sản, với mong muốn mang thương hiệu cá tra Việt Nam đi xa hơn nữa trên thị trường thế...Detail

People who applied to this job also applied to:

Trưởng phòng nhân sự

Công ty TNHH Một Thành Viên Trần Hân

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts