language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Phòng Nhân Sự

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển trường học Ecopark( Trường Đoàn Thị Điểm Ecopark)
Updated: 13/08/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Phụ trách toàn bộ công tác nhân sự trong Nhà trường:

- Xây dựng chính sách nhân sự và tổ chức thực hiện các chế độ chính sách với người lao động theo quy định của pháp luật, phù hợp lộ trình và đặc điểm phát triển của Nhà trường.

- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực;

- Phân tích công việc, xây dựng bản mô tả công việc cho từng vị trí và xây dựng KPI.

- Xây dựng quy chế lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ nhằm thu hút và giữ nhân tài và các chế độ phúc lợi cho người lao động.

- Tham mưu xây dựng quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, sa thải;

- Tham mưu BGH về cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Nhà trường;

- Xây dựng hệ thống các qui chế, qui định, qui trình, hướng dẫn công việc cho Nhà trường và giám sát việc chấp hành các nội qui đó;

- Giải quyết khiếu nại, kỷ luật theo quy định;

- Tham mưu đề xuất cho BGH để xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực Tổ chức - Nhân sự.

Job Requirement

-          Có kinh nghiệm quản trị nhân sự trong trường học;

-          Có hiểu biết sâu sắc về các luật định của nhà nước, đặc biệt là Luật Lao động;

-          Có kỹ năng quan hệ cá nhân tốt;

-          Có kỹ năng giải quyết mâu thuẫn một cách hiệu quả;

-          Có kỹ năng truyền đạt bằng lời nói và bằng văn bản tốt;

-          Có khả năng đảm bảo bí mật các thông tin cần thiết

-          Có khả năng phân tích, phân loại, hệ thống hóa và đưa vào bảng các số liệu cần thiết liên quan đến việc quản trị nhân sự;

-          Phân tích KPI tốt.

More Information

 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển trường học Ecopark( Trường Đoàn Thị Điểm Ecopark)

Tầm nhìn: “Trường Phổ thông Đoàn Thị Điểm Ecopark hướng tới một môi trường giáo dục thực chất, toàn diện, hiện đại, phát triển hài hòa giữa trí tuệ, thể...Detail

People who applied to this job also applied to:

Trưởng Phòng Nhân Sự

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển trường học Ecopark( Trường Đoàn Thị Điểm Ecopark)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts