language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Phòng Nhân Sự

Công ty TNHH Seven Colors
Updated: 13/02/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Tham mưu cho Ban Giám đốc những chính sách nhân sự, phân tích đánh giá thực trạng bộ máy nhân sự (cơ cấu, định biên…) và định hướng phát triển.
- Xây dựng kế hoạch và tuyển chọn đội ngũ lao động phù hợp có trình độ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của công ty.
- Theo dõi, giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ lao động: Hợp đồng lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ phép, nghỉ ốm, thai sản, chấm công… của người lao động trong phạm vi toàn Công ty.
- Rà soát, xây dựng chức năng nhiệm vụ từng bộ phận trong công ty, xây dựng bảng mô tả công việc nhân viên.
- Triển khai áp dụng hệ thống quy trình chung của Công ty liên quan đến công tác nhân sự; đề xuất những quy trình mới hoặc cải tiến quy trình hiện tại để phù hợp hơn với đặc thù công tác nhân sự.
- Lập kế hoạch đào tạo, hoàn thiện hệ thống đào tạo, giám sát thực hiện, đảm bảo đào tạo thực thi, vận hành có hiệu quả.
- Đề xuất chính sách khen thưởng, kỷ luật, đồng thời kiểm tra, giám sát các bộ phận thực hiện.
- Tham gia xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên, phối hợp với các phòng ban theo dõi kiểm tra việc thực hiện quản lý, đánh giá nhân viên định kỳ, tổng hợp kết quả đánh giá chỉ tiêu đánh giá KPIs, MTCL, đánh giá nhân viên định kỳ…
- Tham gia xây dựng nội quy, quy chế, quy trình làm việc phòng nhân sự và Công ty.
- Quản lý, lưu trữ hồ sơ phòng nhân sự, cập nhật phần mềm nhân sự.
- Tổ chức thực hiện các công tác liên quan đến hành chính, văn phòng: quản lý tài sản, VPP, phương tiện vận tải, BHLĐ; công tác ATVSLĐ, PCCC ...
- Thực hiện các công việc khác do Ban Giám đốc giao.
- Cụ thể công việc sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Job Requirement

- Kinh nghiệm: 05 năm về quản trị nhân sự. Trên 02 năm ở vị trí Trưởng / Phó phòng HCNS.
- Nắm vững bộ luật Lao động, luật Thuế TNCN, luật BHYT, BHXH, có kiến thức và kỹ năng quản trị nhân lực.
- Có hiểu biết, kinh nghiệm về ISO, KPI …

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 25 - 40
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Seven Colors

Company size: 25-99
Công ty TNHH Cơ Khí Thương Mại Trường Tín được thành lập từ 25/05/2000. Công ty hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo,lắp đặt, bảo trì, cung cấp trọn...Detail

People who applied to this job also applied to:

Trưởng Phòng Nhân Sự

Công ty TNHH Seven Colors

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts