language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng phòng Nhân sự

Công Ty CP Thủy Sản Bắc Trung Nam
Updated: 03/04/2020

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Căn cứ trên nhu cầu phát triển của Công ty để hoạch định chiến lực nhân sự và xây dựng định biên nhân sự cho phù hợp.

2. Tham mưu, đề xuất chiến lược phát triển nguồn nhân lực của công ty; xây dựng bộ máy tổ chức hoạt động, cơ cấu tổ chức, điều hành công ty.

3. Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng… Trực tiếp công tác tuyển dụng tất cả các vị trí cấp bậc theo yêu cầu. Kết hợp với các Trưởng bộ phận tiến hành xây dựng lại chức năng nhiệm vụ/ mô tả công việc của các vị trí công việc/ phòng ban.

4. Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho cán bộ nhân viên công ty; chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.

5. Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động. Xây dựng & cải tiến các chính sách, quy định và quản lý các hoạt động liên quan đến nhân sự.

6. Xây dựng, triển khai, vận hành hệ thống Đánh giá Hiệu quả làm việc (KPI) và Đánh giá Năng lực nhân viên; Giám sát việc thực hiện và tuân thủ hệ thống tiêu chí Đánh giá Hiệu quả công việc (KPI) của tất cả các vị trí theo từng giai đoạn.

7. Xây dựng, triển khai các hoạt động tập thể, gắn kết đội ngũ, hình thành văn hóa doanh nghiệp; Thực hiện và xây dựng các mối quan hệ lao động tạo văn hoá và các quan hệ tích cực giữa Người lao động với các Phòng/Bộ phận/Ban Giám đốc và Công ty;

8. Xây dựng quy trình xử lý xung đột nội bộ, xử lý sai phạm/ kỷ luật đối với CBCNV, giải quyết tranh chấp lao động.

9. Tham mưu cho Ban Giám đốc và tham gia xây dựng hệ thống quản trị nhân sự một cách có hệ thống. Giám sát, cập nhật, cải tiến liên tục để đảm bảo hệ thống quản trị nhân sự phù hợp với sự phát triển của Công ty.

10. Các nhiệm vụ công việc khác theo yêu cầu của BOD.

Liên hệ: Ms.Giang 0979.494.357 hoặc 0236.6509.888

Job Requirement

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Kinh tế, Luật, Quản trị nguồn nhân lực …

Ít Nhất 3 năm ở vị trí Trưởng phòng Nhân sự, các vị trí quản lý điều hành có quản lý, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

1.      Có khả năng làm việc độc lập cao, tư duy phân tích, xử lý vấn đề, tư duy hệ thống

2.      Khả năng xây dựng chiến lược cùng kỹ năng lãnh đạo

3.      Am hiểu về các quy định pháp luật liên quan đến lao động và tiền lương.

4.      Có tầm nhìn và tư duy chiến lược về nhân sự.

5.      Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, thuyết phục, đàm phán, thương lượng tốt.

6.      Kỹ năng giải quyết vần đề và ra quyết định.

7.      Kỹ năng đào tạo, phát triển nhân tài, nhân sự kế thừa.

8.      Ưu tiên có kinh nghiệm xây dựng hệ thống KPIs, lương 3P, 5S.

9.      Chịu được áp lực cao trong công việc

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 30 - 40
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty CP Thủy Sản Bắc Trung Nam

Company size: 100-499
Tiền thân là Công ty Cổ phần Unity Việt Nam trụ sở tại Điện Biên. Đến nay Công ty đã phát triển thành Công ty Cổ phần Thủy sản Bắc Trung Nam với các chi...Detail

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

Trưởng phòng Nhân sự

Công Ty CP Thủy Sản Bắc Trung Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Công Ty CP Thủy Sản Bắc Trung Nam

Employment Information

Trưởng phòng Nhân sự

Location