language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Phòng Pháp Chế Và Tuân Thủ

HD Saison Finance Co., Ltd
Updated: 31/03/2020

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Chịu trách nhiệm về các công việc của Phòng Pháp chế và Tuân thủ, bao gồm các công việc chính như sau:

 • Chịu trách nhiệm quản lý các báo cáo gửi Ngân hàng Nhà nước.
 • Đưa ra ý kiến pháp lý đối với quy định, quy trình nội bộ của Công ty.
 • Soạn thảo Biên bản họp, Nghị quyết, phân tích pháp lý gửi Hội đồng Thành viên Công ty.
 • Đưa ra ý kiến pháp lý theo yêu cầu của Giám đốc Phòng, Ban Điều hành và các phòng ban có liên quan để đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định, quy trình nội bộ và quy định pháp luật.
 • Kiểm tra tính pháp lý của các hợp đồng, văn bản của Công ty theo yêu cầu của Giám đốc Phòng, Ban Điều hành và các phòng ban có liên quan.
 • Phân tích ảnh hưởng pháp lý của các quy định mới đối với hoạt động của Công ty.
 • Thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép của Công ty, xin các chấp thuận cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Liên lạc với các chuyên gia tư vấn pháp lý bên ngoài.
 • Đưa ra ý kiến pháp lý đối với các tranh chấp, kiện tụng giữa Công ty với bên thứ ba.
 • Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Phòng tại từng thời điểm.

Job Requirement

Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật

Kinh nghiệm:

 • Tối thiểu 6 năm kinh nghiệm làm việc tại công ty Luật hoặc Tổ chức tín dụng có yếu tố nước ngoài

Khác (kỹ năng/kiến thức/thái độ)

 • Thành thạo trong việc phân tích, soạn thảo hợp đồng, tư duy pháp lý tốt
 • Khả năng làm việc độc lập trong môi trường áp lực cao, nhiều công việc, và có thời hạn hoàn thành gấp
 • Tinh thần làm việc tập thể tốt
 • Khả năng quản lý và lãnh đạo tốt
 • Khả năng tổ chức công việc tốt
 • Khả năng nói và viết tiếng Anh chuyên nghiệp
 • Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 30 - 40
 • Gender: Female
 • Job type : Permanent

Company Overview

HD Saison Finance Co., Ltd

Company size: 3000-3500
Thành lập ngày 7 tháng 9 năm 2007, Công ty TNHH MTV Tài Chính Việt Société Générale (SGVF), tên ban đầu của HD SAISON, là công ty tài chính phi ngân hàng...Detail

Similar jobs

Trưởng Phòng Pháp Chế Và Tuân Thủ

HD Saison Finance Co., Ltd

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

HD Saison Finance Co., Ltd

Employment Information

Trưởng Phòng Pháp Chế Và Tuân Thủ

 • Job level Manager
 • Salary Competitive
 • Deadline to apply 30/04/2020
 • Industry Law / Legal Services
 • Experience 6 - 10 Years

Location