language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Phòng Pháp Chế

Công Ty TNHH Gotec Việt Nam
Updated: 10/06/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

1. THAM MƯU CHO BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY VỀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁP CHẾ

- Tham mưu và/hoặc đưa ra các tư vấn về pháp chế liên quan đến hoạt động của Công ty cho Ban Tổng Giám đốc và các Đơn vị trực thuộc (bao gồm: các Phòng/ban/bộ phận trong Công ty Gotec Việt Nam và các Công ty con/Công ty thành viên), nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty tuân thủ luật và các chính sách liên quan.

- Giúp cho Ban TGĐ có thể hiểu và ra quyết định nhanh chóng, chính xác liên quan đến mảng/ lĩnh vực do Phòng đảm trách.

- Tư vấn cho Ban TGĐ các vấn đề pháp chế phụ trách khi có yêu cầu và theo kế hoạch chung đã thông qua.

2. CUNG CẤP CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT, THÔNG TIN PHÁP LÝ CHO CÁC PHÒNG BAN LIÊN QUAN KHI CẦN THIẾT HOẶC KHI CÓ YÊU CẦU

- Điều phối nhân viên trong Phòng thực hiện công tác cung cấp các văn bản pháp luật, thông tin pháp lý cho các phòng ban liên quan khi cần thiết hoặc khi có yêu cầu. Nắm bắt các quy định, chính sách đã ban hành và chuẩn bị ban hành hoặc sửa đổi để tham mưu, hỗ trợ các Đơn vị trực thuộc áp dụng vào công việc cho phù hợp

- Điều phối nhân viên trong Phòng trong việc theo dõi, cập nhật thường xuyên và tổng hợp các thay đổi trong chính sách, quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty; tham mưu cho Ban TGĐ và các Đơn vị trực thuộc, nhằm đảm bảo Công ty luôn hoạt động trên cơ sở tuân thủ pháp luật hiện hành.

3. THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN HỢP ĐỒNG; VÀ ĐƯA RA NHỮNG CẢNH BÁO VỀ KHẢ NĂNG GÂY RA THIỆT HẠI CHO CÔNG TY DO KHÔNG TUÂN THỦ MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC

- Điều phối nhân viên trong Phòng tham gia hoặc chủ động tham gia (khi xét thấy cần thiết) cùng với các phòng/ban/bộ phận liên quan trong công ty trong việc đàm phán, thương thảo các Hợp đồng, Thỏa thuận quan trọng, nhằm đảm bảo quyền lợi của Công ty Gotec Việt Nam và các đơn vị trực thuộc, khi có yếu cầu.

- Đưa ra các ý kiến pháp chế liên quan đến việc soạn thảo, review các loại hợp đồng, văn bản mà Chuyên viên pháp chế trình.

Điều phối nhân viên Phòng trong việc hỗ trợ Phòng Kinh Doanh và Phòng Chăm sóc Khách hàng xử lý các trường hợp khách hàng vi phạm

- Điều phối nhân viên Phòng trong việc hỗ trợ các phòng ban, đại diện công ty tham gia các vụ giải quyết khiếu nại, tranh chấp và tố tụng tại các cơ quan hành chính, tư pháp liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công Ty.

- Điều phối nhân viên trong Phòng và phối kết hợp với các Phòng ban liên quan trong việc soạn thảo và hoàn thành đăng ký bộ hợp đồng mua bán căn hộ mẫu theo quy định (nếu có).

- Tư vấn và phụ trách các vấn đề pháp chế liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Công ty thuộc chức năng – nhiệm vụ của Phòng.

- Đưa ra những cảnh báo về khả năng gây ra thiệt hại cho công ty do không tuân thủ một số quy định của pháp luật và chính sách của nhà nước.

4. CÔNG TÁC KHÁC

- Giải quyết công tác pháp chế chung của Phòng và Công ty. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc với các bên có liên quan Thực hiện các công tác khác do Ban TGĐ giao.

- Đảm bảo thực hiện công tác đáp ứng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng của Công Ty theo ISO 9001:2015

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định chung

Job Requirement

- Có chứng chỉ hành nghề luật sư

- Có kiến thức chuyên sâu về pháp luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản, 

- Kỹ năng soạn thảo hợp đồng, kỹ năng soạn thảo văn bản, phân tích xử lý nhanh các tình huống pháp lý phát sinh.

- Kỹ năng tranh tụng tại toà.

- Kỹ năng hiểu và áp dụng luật;

- Xử lý vấn đề nhanh chóng;

- Có khả năng phân tích vấn đề;

- Thiết lập mối quan hệ với các cơ quan nhà nước.

- Tốt nghiệp đại học luật trở lên

- 05 năm trở lên ở vị trí tương đương

- Khả năng nói và viết tiếng Anh tốt.Thành thạo về kỹ năng vi tính

- Năng động, nhiệt tình và sẵn sàng làm việc dưới áp lực cao

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Gotec Việt Nam

http://gotecvietnam.com/Company size: 300
Là Tập đoàn đầu tư Bất Động Sản đa nghành.Phát triển đi lên và thành công rực rỡ từ nhiều lĩnh vực khác nhau, sau 7 năm hoạt động, hiện nay Gotec Việt...Detail

People who applied to this job also applied to:

Trưởng Phòng Pháp Chế

Công Ty TNHH Gotec Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts